^Omhoog
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

AB Voetzorg

Welkom op de website van AB Voetzorg


AB Voetzorg, de pedicure waar uw voeten tot in de teentjes worden verzorgd

Volg AB Voetzorg ook op
facebook

+31 (0)6 - 51 24 09 16

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Privacyverklaring:

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
AB Voetzorg kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van AB Voetzorg.
AB Voetzorg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
# Uw voor en achternaam
# Uw adresgegevens
# Uw telefoonnummer
# Evt medische bijzonderheden

Waarom AB Voetzorg gegevens nodig heeft:
AB Voetzorg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of u schriftelijk te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan AB Voetzorg uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u afgesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een voetbehandeling.

Hoe lang AB Voetzorg gegevens bewaart:
AB Voetzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens verzameld worden.
Uw gegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen:
AB Voetzorg verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering te alle tijden aangeven

Beveiligen:
AB Voetzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door AB Voetzorg verzamelde persoonsgegevens neem dan contact op met AB Voetzorg.

AB Voetzorg is als volgt te bereiken:
Zandkuil 13
6074DE Melick
06-51240916


AB Voetzorg
Melick,  19 april 2018